Francesca Mazza Mikaelsson

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Bildterapeut

Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB

 

Verksamheten har varit igång sedan 1989 och bedrivs av Francesca Mazza Mikaelsson,

legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och bildterapeut.

 

Mottagningen har uppdrag inom:

Privata näringslivet

Företagshälsovård

Kommun

Landsting

Försäkringsbolag

Friskolor

Privatpersoner

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved