TERAPI

Parterapi

 

Kristerapi

 

Kognitiv psykoterapi

 

Psykodynamisk terapi

 

Bildterapi

 

Bildterapi är en behandlingsmetod där man med hjälp av eget bildskapande kan uttrycka svåra upplevelser,

tankar och känslor med form och färg. Metoden kräver ingen "konstnärlig skicklighet". Metoden bygger på

både de kognitiva och psykodynamiska teorierna.

 

 

-Bilden gör känslorna tydliga.

-En serie bilder visar en process, där vi utvecklas och förstår mer av oss själva.

-Att göra bilder stärker självkänslan.

-Att göra bilder blir ett sätt att själv ta makt och kontroll över sin situation.

-Bilden finns kvar.

-Det som inte kan sägas med ord kan sägas genom att göra en bild.

-Den skapande processen är terapeutiskt läkande.

 

 

Vi arbetar utifrån ALMA-metoden (J. Svensson) där bilden behandlas med respekt och integritet.

Processen i bilderna betonas och bildernas mening kommer fram i samtalet mellan bildskaparen och terapeuten.

 

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved