TERAPI

Parterapi

 

Kristerapi

 

Alla hamnar vi i en krissituation någon gång i livet. En kris består av fyra olika faser:

 

1. Chockfasen som varar under några dygn.

2. Reaktionsfasen som varar ca 4-6 veckor.

3. Bearbetningsfasen som varar till ca 1 år efter händelsen.

4. Nyorienteringsfasen då krisen är genomarbetad

 

Ibland blir det svårt att gå vidare på egen hand och då behöver man professionell hjälp.

Vi träffas 5-10 gånger för att gemensamt samtala om och arbeta igenom krisen.

 

 

Kognitiv psykoterapi

 

Psykodynamisk terapi

 

Bildterapi

 

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved