TERAPI

Parterapi

 

Kristerapi

 

Kognitiv psykoterapi

 

Psykodynamisk terapi

 

Psykodynamisk terapi grundar sig på de psykodynamiska teorierna, objektrelationsteori och anknytningsteori.

Det ges tillfälle att bearbeta och reflektera över hur händelser tidigt i livet påverkar och styr tankar och upplevelser i nuet.

 

Genom att bli medveten om sin egen historia och få möjligheter att känslomässigt komma i kontakt med den, går det att

göra sig av med gamla invanda mönster och reaktionssätt.

 

Målet i en psykodynamisk terapi är att integrera de olika delarna

inom oss så att vi kan bli mer genuina som personer, känna oss accepterade och sedda.

 

Bildterapi

 

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved