Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB


Verksamheten har varit igång sedan 1989 och bedrivs av Francesca Mazza Mikaelsson,

legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och bildterapeut.


Mottagningen har uppdrag inom:

Privata näringslivet

Företagshälsovård

Kommun

Landsting

Försäkringsbolag

Friskolor

Privatpersoner

Francesca Mazza Mikaelsson

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Bildterapeut

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved