PRESENTATION

Francesca Mazza Mikaelsson

Född i Falun, Dalarna.

Den privata psykologverksamheten har varit igång sedan 1989. Parallellt med denna

har jag haft olika offentliga anställningar. (Se nedan)


Min grundläggande inriktning finns inom den psykodynamiska traditionen. Genom åren

har jag vidareutbildat mig inom områden såsom kognitiv terapi, KBT, neuropsykiatri,

anknytningsteorier och jagstrukturerande terapi.


Jag anser att olika psykologiska synsätt och teorier kompletterar varandra.

I mötet med patienter/klienter behöver det därför göras en individuell

planering utifrån varje persons behov.


Min specialinriktning är kreativa behandlingsmetoder och då främst Bildterapi.

Efter min bildterapiutbildning 1992 har jag integrerat bildterapeutiska moment inom

flera olika verksamheter. Genom åren har jag haft ett flertal kurser och utbildningar i

bildterapi, både för yrkesverksamma terapeuter och privatpersoner.


Den evidensbaserade forskningen omkring bildterapins terapeutiska

effekter har expanderat under de senaste åren. Se vidare på: www.bildterapi.seMeriter

Jagstrukturerande psykoterapi, år 2012

KBT-utbildning motsvarande steg 1, år 2011

Legitimerad Psykoterapeut, år 2005

Bildterapeut, år 1992

Legitimerad Psykolog, år 1982


Yrkesverksam inom

AMI - Arbetsmarknadsinstitutet

Barn -och ungdomspsykiatri

Skola

Vuxenpsykiatri

Primärvård

BarnhälsovårdMedlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved