SEKRETESS OCH ETIK

Medlemskap i Psykologförbundet medges endast de som är godkända som legitimerade psykologer av Socialstyrelsen.

Legitimation garanterar ett professionellt bemötande och ansvar inför Socialstyrelsens regler om sekretess och etik. 

Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved