COACHING

Vägen till framgång med att utveckla och driva sina idéer kräver insikt i hur man själv fungerar

i relation till andra. Att bolla sina tankar och funderingar med en erfaren terapeut är en god investering

på vägen mot en målinriktad satsning för framtiden.
Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved