TJÄNSTER

Psykologmottagningen erbjuder psykologtjänster för både företag och organisationer, kommuner,

landsting samt enskilda personer, individuellt och/eller i grupp. Det kan handla om personalgrupper,

par, ungdomar och vuxna som behöver olika insatser. Se vidare i menyn nedan.
Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved