PERSONALVÅRD

Stresshantering


Konfliktlösning


Personalutveckling


Kick-off dagar


Friskvård


Handledning


Utbildning - Föreläsningar. Bildterapiutbildning.
Kontakta mig så lägger vi upp en planering efter era behov.
Medlem i Sveriges psykologförbund

- en garanti för professionell behandling -

Tel: 070 389 32 36. Mail: mazza.mikaelsson.francesca@gmail.com

Copyright © 2018 Psykologmottagningen Mazza Mikaelsson AB. All Rights Reserved